Jakso 2 – Tehtävä 8: Takapään hallinta

TEHTÄVÄ 8: KEHONHALLINTA – TAKAPÄÄN HALLINTA

 Vaikka moni edellisistä harjoituksista on ollut hyviä takapään hallintaan liittyviä harjoituksia, on tässä vielä yksi, missä koiran täytyy keskittyä takatassujen käyttöön. Tässä harjoituksessa on siis tarkoitus, että koira seisoo etutassujensa kanssa korokkeella tai alustalla ja siirtää takatassunsa kuin kellon viisari korokkeen/alustan ympäri. Tässä harjoituksessa koira voi joko pysyä koko ajan ohjaajan edessä, kuono ohjaajaa päin, ja siirtää takatassunsa aina kun ohjaaja siirtyy, tai sitten koiraa voi opettaa tulemaan ohjaajan sivulle, niin että vain takaosa kääntyy. Tässä käydään läpi se ensimmäinen vaihtoehto, koska se on vähän helpompi opettaa. Koroke on hyvä olla tukeva, ja sen verran iso, että koira helposti voi laittaa molemmat etutassut siihen. Korokkeena voi esimerkiksi käyttää pesuvati, laatikko, kukkaruukku tai kulho, niin kauan kuin koiralla on helppo siinä seistä.

 

HARJOITUKSEN ALOITTAMINEN

Ennen kuin aloitetaan itse tehtävän kanssa, halutaan, että koira osaa laittaa etutassut korokkeelle. Jos ei ole aiemmin tehnyt harjoituksia korokkeen kanssa, aloitetaan palkkamaalla joka kerta, kun koira lähestyy koroketta, ennen kuin vaaditaan, että koira laittaa etutassun korokkeelle. Jos koroke on koiralle tuttu, voidaan heti alussa vaatia, että koira laittaa yhden tassun korokkeelle ennen kuin palkataan. Kun yksi tassu sujuu hyvin, vaaditaan että koira laittaa molemmat etutassut korokkeelle ennen kuin palkataan. On hyvä aina palkata niin, että koira seisoisi kuono ohjaajaa kohti, tämä tulee aina olemaan harjoituksen lähtökohta.

Hyvä tapa saada koira ymmärtämään, että se aina tulee olemaan suoraan ohjaajan edessä, on alusta asti vaihdella omaa paikkaa. Eli palkataan koiraa siitä, että se on saanut etutassut korokkeelle, jonka jälkeen voi heittää namin poispäin niin, että koiran on tultava uudestaan laittamaan etutassut korokkeelle. Kun koira lähtee namin perään, siirrytään vähän, jotta koiran tullessa uudestaan korokkeelle, sen tulee hakeutua ohjaajan eteen. Vaikeutta voi lisätä siirtymällä vähän enemmän, niin että koiran täytyy hakeutua vaikeammasta kulmasta ohjaajan eteen. Tätä kannattaa tehdä sen verran paljon, että koiralla on paljon arvoa seistä suoraan ohjaajan edessä.

 

TAKATASSUT MUKAAN

Kun koira osaa laittaa molemmat etutassunsa korokkeelle ja hakeutua meidän eteen, lähdetään harjoittelemaan takatassujen siirtämistä. Toiveena on siis, että koira aina pyrkii olemaan meidän edessä ja kun siirrytään, koirakin siirtyy ollakseen meidän edessä. Ensimmäinen kerta otetaan vain pieni askel sivulle ja jäädään odottamaan, että koira ottaa yhdenkin askeleen takatassuilla sivulle päästääkseen taas meidän eteen. Heti kun koira ottaa yhden askeleen, palkataan. Jos koira ei yhdellä askeleella pääse meidän eteen, jäädään odottamaan, että koira ottaa toisen (taas palkataan askeleiden välissä) ja kolmannen (taas palkka), niin että se on suoraan ohjaajan edessä. Kun koira on meidän edessä, otetaan taas askel sivulle, tällä kertaa toiseen suuntaan. Jäädään taas odottamaan, että koira ottaa askeleen takatassuilla tullakseen meidän eteen ja palkataan, kun koira onnistuu. Taas jos koira ei yhdellä askeleella pääse meidän eteen, jäädään odottamaan, että koira ottaa seuraavan askeleen jne., kunnes koira on taas meidän edessä. Tässä voi pyytää koiran pois korokkeelta esimerkiksi heittämällä namin poispäin. Kannattaa hetken vielä palkata vain yhdestä tassusta, jonka jälkeen vaaditaan, että koira ottaa kaksi askelta takatassuillaan ennen kuin palkataan. Otetaan yksi askel niin kauan, kunnes koira osaa kääntyä kokonaan meidän eteen, kun saa palkan, riippumatta askelmäärästä. On hyvä ottaa joka toinen askel vasemmalle ja joka toinen oikealle, jotta taataan molempien suuntien monipuolinen harjoittelu.

Harjoitusta tehdään heti vaikeammaksi, kuin koira reippaasti siirtää takatassujaan päästääkseen ohjaajan eteen. Otetaan tällä kertaa kaksi askelta sivulle. Koiraa voi palkata pari kertaa, kun se siirtää takatassujaan päästääkseen ohjaajan eteen. Otetaan tämän jälkeen taas kaksi askelta toiseen suuntaan ja palkataan koiraa, kun se yrittää tulla ohjaajan eteen. Kun koira yhdellä toistolla (eli ilman välipalkkaa) siirtää takaosan päästäkseen ohjaajan eteen, voidaan taas lisätä vaikeutta ottamalla kolme askelta sivulle. Taas kannattaa palkata koiraa, kun se on ottanut pari askelta takatassujen kanssa, jonka jälkeen voidaan pikkuhiljaa jättää välipalkkaus pois ja odottaa, että koira kääntyy kokonaan ohjaajan eteen.

Se on ihan hyvä, jos koira lähtee liikuttamaan takaosaansa heti, kun itse otetaan askel sivulle. Siitä kannattaa heti palkata. Jos koira lähtee liikkeelle heti kun itse otetaan askel sivulle, on helpompi saada koira esimerkiksi tekemään kokonaisen kierroksen korokkeen ympäri, ennen kuin palkataan.