Houkuttelulla kiertäen sivulletulo

  • Perusasento harjoitukset houkuttelulla kiertäen sivulle

Vaihe 1

 

- Kiertäen sivulle. Koira istuu ohjaajan edessä. Ohjaaja houkuttelee koiraa oikealla kädellä kiertämään. Palkka olisi kuitenkin hyvä olla vasemmassa kädessä, kun koira tulee vasemmalle sivulle istumaan, se palkataan.

 

 

 

Vaihe 2

- Kiertäen sivulle. Koira istuu ohjaajan edessä. Ohjaaja edelleen houkuttelee koiraa, mutta käsiapu on nyt pienempi, vaihetta tehdään niin kauan, että saadaan käsiapu häivytettyä pois.

 

 

 

- Vihjesanan liittäminen. Ohjaaja aloittaa vihjesanan liittämisen niin että sanoo koiralle ensin vihjesanan, kun koira on perusasennossa. Tämän jälkeen vihjesana sanotaan, kun koira on tulossa perusasentoon ja viimeisessä vaiheessa vihjesana sanotaan ennen, kun koira lähtee tekemään liikettä.

 

 

 

 

 

Vaihe 3

- Koira istuu ohjaajan edessä. Ohjaaja antaa koiralle vihjesanan. Koiran tulisi tulla nyt perusasentoon ilman käsimerkkejä.

 

Kiertäen sivulletulo: