Hypyn opettaminen

Hypyn opettaminen

Estehyppy:

Ohjaaja jättää koiran istumaan 2-4m päähän esteestä ja kävelee itse esteen toiselle puolelle 2-4m päähän esteestä. Ohjaaja kääntyy koiraa kohti ja liikkeen ohjaajan kehotuksen jälkeen ohjaaja käskee koiran hyppäämään esteen. Ohjaaja itse valitsee paikan 2-4m päästä, tämä paikka on merkattu. Koiran tulee hypätä esteen yli ja tulla perusasentoon.

Esteen korkeus on suunnilleen koiran säkäkorkeus, mutta kuitenkin maksimissaan 50cm. Arvostelussa painotetaan koiran halukkuutta noudattaa käskyjä, tempoa ja siirtymistä lyhyintä reittiä perusasentoon. Rimaan koskeminen tai sen pudottaminen alentavat arvosanaa.
Liike hylätään, jos koira ylittää esteen ennen liikkeen alkua, jos koira rikkoo tai kaataa esteen, pudottaa riman ennen esteen hyppäämistä, yrittää ponnistaa esteen päältä, alittaa tai kiertää esteen.

 

Millainen hyppy:

- Koetilanteessa alo-luokassa on avohyppy, hyppy on leveydeltään metrin.

 

 

Hyvä muistaa ennen harjoituksia:

- Muista edetä suunnitelmallisesti, jos lähdetään hyppimään koulutusvaiheiden yli, tulee mukaan helposti ylimääräisiä käytöksiä.
- Onnistumisprosentti tulee olla 80 ennen uuteen vaiheeseen siirtymistä.
- Vaikka koiran tulee koetilanteessa hypätä noin, oman säkäkorkeuden verran, alo-luokassa kuitenkin korkeintaan 50cm, tulee riman olla matala harjoitusten alkuvaiheessa ja sitä nostetaan asteittain harjoitusten edetessä.
- Harjoituksia kannattaa tehdä myös liikkuroituna.

 

Harjoituksia:

Ohjaajan tulee valita tapa, jolla haluaa koiran lopulta tulevan perusasentoon. Olet valitsemallasi tavalla jo opettanut sivulletulon aiemmissa harjoituksissa. Mikäli haluat kuitenkin opettaa hyppyyn eri tavalla perusasentoon tulemisen, se tulee opettaa alusta uudelleen ja lisätä hyppyyn hyppy harjoituksen loppuvaiheessa. Katso 4 eri tapaa tulla hypystä perusasentoon kohdasta 6.

Tapa 1. Suoraan sivulle perusasentoon

 

Tapa 2. Kiertäen sivulle perusasentoon

 

 

 

Tapa 3. Eteen istu, suoraan perusasentoon

 

 

 

 

Tapa 4. Eteen istu, kiertäen perusasentoon

 

 

 

 

Vaihe 1.

Ohjaaja on siivekkeen vieressä ja odottaa että koira lähtee tarjoamaan hyppyä, koira palkataan joka kerta kun koira menee hypyn yli.

 

 

 

Vaihe 2.
Ohjaaja ottaa etäisyyttä siivekkeeseen, noin metrin. Jälleen ohjaaja odottaa, että koira lähtee tarjoamaan hypyn ylittämistä. Kun koira ylittää hypyn se palkitaan joka kerta.

 

 

 

Vaihe 3.
Ohjaaja ottaa lisää etäisyyttä siivekkeeseen. Ohjaaja odottaa, että koira lähtee jälleen tarjoamaan hypyn ylittämistä. Koira palkitaan jälleen joka kerta, kun se ylittää hypyn.

 

 

 

Vaihe 4.
Ohjaaja lähtee yhdessä koiran kanssa hyppyä kohti. Ohjaaja menee siivekkeen vierestä ja koira ylittää hypyn, ohjaaja heittää palkan eteenpäin.

 

 

 

 

Vaihe 5.
Ohjaaja jättää koiran istumaan esteen taakse ja menee itse esteen toiselle puolelle. Kutsusta koira saa tulla esteen yli, koira palkataan jokaisesta ylityksestä.

 

 

 

 

 

Vaihe 6.
Liikkeiden liittäminen yhteen. Tässä vaiheessa liitetään valitsemasi perusasento hyppyyn. Alla 4 eri tapaa tulla perusasentoon hypyltä. Mikäli haluat opettaa koiran tulevan ensin eteen istumaan, katso eteen istumisen opettaminen oikealta valikon harjoituksesta "Luoksetulo".  Tee samalla tavalla kuin alla valitsemassasi tavassa tehdään. Koiran pitää tulla hypyn kautta antamasi käskyn mukaan perusasentoon yhdellä käskyllä. Mikäli olet valinnut eteen istumisen, annat ensin eteen istumisen käskyn ja koiran istuessa edessäsi, sivullesi siirtymiskäskyn. Mikäli koira tulee kiertäen tai suoraan sivullesi (ei tule ensin eteesi istumaan) saat antaa vain yhden sivulletulo käskyn.

Tapa 1. Suoraan sivulle perusasentoon

 

Tapa 2. Kiertäen sivulle perusasentoon

 

 

 

Tapa 3. Eteen istu, suoraan perusasentoon

 

 

 

 

Tapa 4. Eteen istu, kiertäen perusasentoon

 

 

 

 

 

 

 

ONGELMIA KOULUTUKSESSA

- Koira ei lähde tarjoamaan hyppyä. Koiraa voi lähteä palkkaamaan jo siitä, kun se vilkaisee hypyn suuntaan. Palkka läheltä hyppyä. Sen jälkeen koira palkataan, kun koira lähestyy hyppyä. Palkka edelleen hypyn läheltä/toiselta puolelta. Tämän jälkeen, hypyn tarjoaminen pitäisi lähteä sujumaan.
- Koira pyrkii kiertämään hypyn. Onko rimaa nostettu liian aikaisin ylös, rimaa voi laskea alemmas ja nostaa asteittain hitaammin ylös. Palaa vaiheisiin 4 ja 5 vahvistamaan hyppyä.