Kontaktin rakentaminen

 

  • Seuraamisen kontakti

Kontaktin tarjoamisen ja luopumisen kautta (Luovu niin saat) Koiran tulisi itse päästä tarjoamaan kontaktia, kun koira pääsee itse oivaltamaan kontaktin tarjoamisen, tulee siitä koiralle mieluisaa. Vasta kun koira itse tarjoaa vahvasti kontaktia ja ymmärtää että siitä palkitaan, otetaan vihjesana mukaan. Vihjesana olisi hyvä olla sama, joka myöhemmin tulisi olemaan seuruussa. Tällöin seuruu ja perusasento käskyt tarkoittavat koiralle automaattisesti kontaktin ottamista. Vältä houkuttelua.

 

 

Vaihe 1

- Ohjaaja on polvillaan tai seisoo koiran edessä, koiran voi myös tarvittaessa pyytää istumaan.

- Ohjaajalla on nami toisessa kädessä nyrkissä koiran edessä. Käsi tulee olla koko ajan paikallaan koiran tasolla, eikä koiraa kielletä missään vaiheessa, vaan se saa valinnan mahdollisuuden. Kun koira valitsee luopumisen (ei yritä enää tavoitella namia) se palkataan kädessä olleella namilla.

- Harjoituksen alkuvaiheessa ei vielä vaadita katsekontaktia, mutta ohjaajan tulee olla tarkkana, että koira oppii luopumaan myös katseella namista.

- Kun koira luopuu hyvin nyrkissä olleesta namista, tulisi sen seuraavaksi luopua namista, joka on ohjaajan avonaisella kämmenellä. Käsi on edelleen koiran tavoiteltavissa, jos koira yrittää ottaa namin ohjaaja laittaa vain käden nyrkkiin, niin kauan että koira on luopunut namista, kun kämmen on auki. Kun koira ei enään yritä tavoitella avoimesta kämmenestä namia, palkataan se kämmenessä olleella namilla

- Kun avonaisesta kädestä luopuminen onnistuu hyvin voi ohjaaja ruveta lisäämään käden liikehäiriötä, liikuttelemalla kättä hieman eri suuntiin. palkkaus heti koiran luovuttua.

- Perusasennon tulee olla suora, koiraa ei tule palkata huonosta perusasennosta, vaan tehtävät tulee pilkkoa niin, että koira ymmärtää mitä siltä halutaan. Väärästä asennosta palkkaaminen tekee vain kriteeristä epäselvän ja pitkittää asennon oppimista.

 

 

Vaihe 2

- Ohjaaja on polvillaan tai seisoo koiran edessä, mutta nyt ohjaajalla on namit molemmissa käsissä ja kädet sivuilla. Koiran tulee luopua nameista ja kun koira vahingossakin vilkaisee ohjaajan kasvojen suuntaan, tulee koira heti palkita. kun koira rupeaa aktiivisesti tarjoamaan vilkaisuja ohjaajan kasvojen suuntaan, voidaan ruveta lisäämään kestoa pieni hetki kerrallaan.

- Kun yllä olevat vaiheet sujuvat hyvin, voi ohjaaja ruveta tekemään kaikkia yllä olevia vaiheita myös seisten ja lisätä erikseen kestoa sekä käsien liikehäiriötä.

 

 

Vaihe 3

- Ohjaaja ottaa 3-6 namia oikeaan käteen. tämän jälkeen ohjaaja pyytää koiran istumaan ja menee itse koiran viereen, niin että koira jää ohjaajan vasemmalle sivulle. ohjaajan ei tarvitse olla ihan kiinni koirassa, noin 10cm väli ohjaajan ja koiran välillä on hyvä. Ohjaajan vasen käsi on koko ajan alhaalla sivulla. Eikä koiraa houkutella missään vaiheessa.

- Kun koira tarjoaa kontaktia, ohjaaja ottaa vasemmalla kädellä yhden namin oikeasta kädestä ja palkkaa koiran vasemmalla kädellä koiran yläpuolelta, jonka jälkeen käsi jää taas sivulle rennoksi. Tässä vaiheessa ei vaadita vielä kestoa, vaan koira palkataan tarjoamisen aloittamisesta. Kun namit ovat loppuneet oikeasta kädestä vapauttaa ohjaaja koiran ennen uusia toistoja. Jos koira tykkää leikkiä voi koiran kanssa leikkiä pienen hetken ennen uusia toistoja.

- Kun koira tarjoaa aktiivisesti kontaktia, voidaan lisätä kestoa ja keston jälkeen voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen.

 

 

 

 

Vaihe 4

- Nyt ohjaajalla on 4-6 namia vasemmassa kädessä, käsi on alhaalla koiran pään ulkopuolella. Kun koira on luopunut nameista, ohjaaja näyttää kädellä paikan vaatteiden sauman kohdalta, noin 10cm päästä itsestään, antaa ehdollisen vahvisteen esimerkiksi naksuttimella naksautus ja tämän jälkeen palkka tulee ylhäältä koiran pään yläpuolelta.

- Kun toistoja on tarpeeksi koiran pitäisi ruveta tarjoamaan merkattua paikkaa.

- Eli luopuminen, paikan näyttäminen, ehdollinen vahviste ja palkka.

 

 

 

Ongelmia koulutuksessa

- Koira ei tarjoa kontaktia. Varmista että koira saa palkan heti pienestäkin vilkaisusta ohjaajaa kohti, jotta koira ymmärtää mitä sen tulee tehdä. Ensimmäiset kontaktit tulevat yleensä vahingossa ja ne tulisi nopeasti napata ja palkita.

- Keston lisääminen ei onnistu. Varmista että kestoa lisätään vähän kerrallaan, jos kestoa pyrkii lisäämään liian nopeasti, tulee helposti vääriä käytöksiä ja koira saattaa esimerkiksi luulla, että sen pitää ensin katsoa pois ohjaajasta ja sitten taas ohjaajaan.