Kyltit nro 11-20

Kyltti nro 11.    360 asteen käännös vasemmalle

Koirakko tekee yhdenaikaisesti tiiviin 360 asteen käännöksen vasemmalle. Rintamasuunta tulee säilyttää. Suorituspaikka on ennen kylttiä kyltin vasemmalla puolella eli koiran koosta riippuen noin 20-50cm ennen kylttiä.

 • Varo ettei käännöksestä tule liian suurta (oikea suorituspaikka ei tällöin pysy enää).
 • Anna koiralle koiran kokoon nähden riittävästi tilaa, ettei käännöksessä koira osu kylttiin, älä kuitenkaan ole myöskään liian kaukana kyltistä (tällöin tulee väärä suorituspaikka).
 • Käännöksen aikana kyltille tullessa oleva vauhti ei saa merkittävästi muuttua. Et voi siis tulla suorituspaikalle, pysähtyä, kääntyä ja jatkaa liikettä.

 

 

 

Kyltti nro 12. Hitaasti

Koirakko hidastaa selkeästi vauhtiaan normaalista vauhdista. Hidas vauhti jatkuu seuraavalle vauhdinmuutos tehtävälle (normaali vauhti, juosten)  tai maaliin. (Ensimmäinen askel tulee osua tehtävä alueelle eli kyltin vasemmalla puolella askel ennen kyltin vierelle saapumista).

 • Yleisin virhe on aloittaa vauhdinmuutos liian aikaisin, mutta vielä yleisempi on aloittaa vauhdinmuutos vasta kyltiltä, jolloin itse vauhti muuttuu vasta kyltin jälkeen.
 • Anna koirallesi juuri ennen vauhdin muutosta uusi seuraamisvihje, jotta koirasi on vauhdissasi varmasti mukana eikä vauhdin muuttuessä jätätä tai edistä, koska vihje muuttuvasta tehtävästä on tullut koiralle liian myöhään.
 • Monelle koiralle vauhti hitaasti on haastava, koska mikäli koiralle on opetettu pysähtyessä ilman vihjettä istumaan siirtyminen - koira pyrkii tätä ennakoimaan ja saattaa "istuen" seurata ohjaajan vierellä tai jopa istuu-seuraa-istuu liikettä tarjoten. Tätä tehtävää kannattaa harjoitella paljon aloittaen ensin ihan pienestä hidastuvasta vauhdista ja koiran oppiessa lisätä hitautta vauhdinmuutoksen enemmissä määrin.

 

 

 

Kyltti nro 13.   Juosten

Koirakko nopeuttaa selkeästi vauhtiaan normaalista vauhdista. Juokseminen jatkuu seuraavalle vauhdinmuutos tehtävälle (hitaasti, normaali vauhti) tai maaliin. (Ensimmäinen askel tulee osua tehtävä alueelle eli kyltin vasemmalla puolella askel ennen kyltin vierelle saapumista.)

 • Yleisin virhe on aloittaa vauhdinmuutos liian aikaisin, mutta vielä yleisempi on aloittaa vauhdinmuutos vasta kyltiltä, jolloin itse vauhti muuttuu vasta kyltin jälkeen.
 • Anna koirallesi juuri ennen vauhdin muutosta uusi seuraamisvihje, jotta koirasi on vauhdissasi varmasti mukana eikä vauhdin muuttuessä jätätä tai edistä, koska vihje muuttuvasta tehtävästä on tullut koiralle liian myöhään.
 • Monelle koiralle vauhti juosten on haastava, koska se kiihdyttää. Aloita harjoittelu juoksemalla rauhallisesti liki paikoillasi omaa juoksuliikettäsi pikkuhiljaa lisäten. Eteenpäin liikkumisvauhtia lisää pikkuhiljaa kun ns. rento hölkkä onnistuu eikä koira siitä kiihdy (hypi tai menetä seuraamispaikkaansa).

 

 

Kyltti nro 14.  Normaalivauhti

Koirakko palaa normaaliin kävelyvauhtiin. Vauhdinmuutos jatkuu seuraavalle vauhdinmuutos tehtävälle tai maaliin. Ensimmäinen askel tulee osua tehtävä alueelle eli kyltin vasemmalla puolella askel ennen kyltin vierelle saapumista.

 • Yleisin virhe on aloittaa vauhdinmuutos liian aikaisin, mutta vielä yleisempi on aloittaa vauhdinmuutos vasta kyltiltä, jolloin itse vauhti muuttuu vasta kyltin jälkeen.
 • Anna koirallesi juuri ennen vauhdin muutosta uusi seuraamisvihje, jotta koirasi on vauhdissasi varmasti mukana eikä vauhdin muuttuessä jätätä tai edistä, koska vihje muuttuvasta tehtävästä on tullut koiralle liian myöhään.

 

 

 

Kyltti nro 15.  Askel oikealle

Koirakko ohittaa tehtäväkyltin kyltin vasemmalta puolelta ja ohjaaja ottaa suoraan askeleen oikealle. Koira seuraa rintamasuunnan säilyttäen eli kylki ohjaajaa kohden.

 • Yleisin virhe on tehdä vanhoilla säännöillä askel etuviistoon, jolloin tehtävä on väärin suoritettu.
 • Et saa pysähtyä kyltin jälkeen, ottaa askelta oikealle, pysähtyä ja jatkaa eteenpäin
 • Vauhdin tulee säilyä koko tehtävän ajan
 • Anna koirallesi seuraamisvihje ajoissa, jotta koirasi kykenee säilyttämään rintamasuuntansa eikä jää jälkeen tai tee sivuaskelta huolimattomasti kiireestä johtuen.

 

 

 

 

Kyltti nro 16. Spiraali oikealle

Spiraalissa merkkejä on kolme. Spiraalin merkit jäävät koirakon oikealle puolelle. Koira seuraa ennen, tehtävän aikana ja jälkeen ohjaajan vasemmalla puolella rintamasuuntansa säilyttäen. Koirakko kiertää ensin kaikki kolme merkkiä, sitten kaksi lähintä merkkiä ja viimeiseksi lähimmän merkin kyltistä katsottuna. Merkkien välit ovat 1,5m-2m toisistaan. Ensimmäisen merkin etäisyys tehtäväkylttiin on vähintään 1,5m, tai se on kiinni tehtävässä. Voidaan käyttää vauhdinmuutos tehtävän jälkeen (hitaasti/juosten).

 • Videossa tehtävä on tehty siten, että kyltti on ensimmäisessä merkissä kiinni, tämä kyltti voidaan tehdä myös siten, että kyltti on irti merkistä. Tehtävä tehdään muutoin samalla tavalla, mutta kun lähdet kiertämään merkkejä, niin et kierrä kylttitelinettä ollenkaan vaan 3 merkkiä ohjeistetulla tavalla sekä miten videossa on näytetty.
 • Kääntyessäsi muista antaa seuraamisvihje koira ajoissa, ettei koira jätätä kääntymisissä kun ohje tulee liian myöhään.
 • Viimeisen merkin kierron jälkeen yleisin kulkusuunta on suoraan (katsottuna siitä kun tulet viimeisen kierron jälkeen merkkien väliin ja poistut tehtävältä), mutta radan suunnasta riippuen voi olla myös vasemmalle tai oikealle.
 • Spriraali saattaa olla radassa myös yhdistettynä pujottelun kanssa. Tällöin toisessa päässä on pujottelu ja toisessa päässä spiraali. Mikäli tehtävä on näin, niin ole hyvin tarkkana ettet kierrä kaikkia 4 merkkiä vaan kierrät 3 ensimmäistä merkkiä tehtävän telineestä katsottuna.

 

 

 

Kyltti nro 17. Spiraali vasemmalle

Spiraalissa merkkejä on kolme. Spiraalin merkit jäävät koirakon oikealle puolelle. Koira seuraa ennen, tehtävän aikana ja jälkeen ohjaajan vasemmalla puolella rintamasuuntansa säilyttäen. Koirakko kiertää ensin kaikki kolme merkkiä, sitten kaksi lähintä merkkiä ja viimeiseksi lähimmän merkin. Merkkien välit ovat 1,5m-2m toisistaan. Ensimmäisen merkin etäisyys tehtäväkylttiin on vähintään 1,5m, tai se on kiinni tehtävässä. Voidaan käyttää vauhdinmuutos tehtävän jälkeen (hitaasti/juosten)

 • Videossa tehtävä on tehty siten, että kyltti on ensimmäisessä merkissä kiinni, tämä kyltti voidaan tehdä myös siten, että kyltti on irti merkistä. Tehtävä tehdään siten, että menet kyltin vasemmalta puolelta ohi, siirryt kyltin jälkeen oikealle ja lähdet kiertämään merkkien oikealta puolelta merkkejä vasemmalle päin muutoin samalla tavalla kuin videossa. Älä kuitenkaan kierrä enää tehtävätelinettä jos se on irti ensimmäisestä merkistä vaan kierrät pelkästään merkkejä.
 • Kääntyessäsi muista antaa seuraamisvihje koira ajoissa, ettei koira jätätä kääntymisissä kun ohje tulee liian myöhään.
 • Merkkejä kohden kääntyessä muista antaa koiralle riittävästi tilaa, ettei se osu merkkeihin tai kierrä niitä väärältä puolelta tilan ahtauden vuoksi.
 • Viimeisen merkin kierron jälkeen yleisin kulkusuunta on suoraan (katsottuna siitä kun tulet viimeisen kierron jälkeen merkkien väliin ja poistut tehtävältä), mutta radan suunnasta riippuen voi olla myös vasemmalle tai oikealle.
 • Spriraali saattaa olla radassa myös yhdistettynä pujottelun kanssa. Tällöin toisessa päässä on pujottelu ja toisessa päässä spiraali. Mikäli tehtävä on näin, niin ole hyvin tarkkana ettet kierrä kaikkia 4 merkkiä vaan kierrät 3 ensimmäistä merkkiä tehtävän telineestä katsottuna.

 

 

 

Kyltti nro 18. Pujottelu edestakaisin

Pujottelussa merkkejä on neljä. Pujottelu aloitetaan aina ensimmäisen merkin oikealta puolelta (ensimmäinen merkki jää koirakon vasemmalle puolelle). Koira seuraa ennen, tehtävän aikana ja jälkeen ohjaajan vasemmalla puolella rintamasuuntansa säilyttäen. Merkkien välit ovat 1,5m-2m toisistaan. Ensimmäisen merkin etäisyys tehtäväkylttiin on vähintään 1,5m, tai se on kiinni tehtävässä. Voidaan käyttää vauhdinmuutos tehtävän jälkeen (hitaasti/juosten).

 • Mikäli kyltti on irti ensimmäisestä merkistä: Ensin menette kyltin vasemmalta puolelta ohi, siirrytte kyltin jälkeen oikealle ja aloitatte pujottelun ensimmäisen merkin oikealta puolelta. Kun saavutte viimeiseen pujotteluväliin et mene enää kyltille mikä on irti ensimmäisestä merkistä vaan jatkat ensimmäisen ja toisen merkin välistä radan jatkamaan suuntaan (suoraan, oikealle tai vasemmalle).
 • Kääntyessäsi muista antaa seuraamisvihje koira ajoissa, ettei koira jätätä kääntymisissä kun ohje tulee liian myöhään.
 • Merkkejä kohden kääntyessä muista antaa koiralle riittävästi tilaa, ettei se osu merkkeihin tai kierrä niitä väärältä puolelta tilan ahtauden vuoksi.

 

 

 

 

Kyltti nro 19. Pujottelu

Pujottelussa merkkejä on neljä. Pujottelu aloitetaan aina ensimmäisen merkin oikealta puolelta. (Ensimmäinen merkki jää koirakon vasemmalle puolelle.) Koira seuraa ennen, tehtävän aikana ja jälkeen ohjaajan vasemmalla puolella rintamasuuntansa säilyttäen. Merkkien välit ovat 1,5m-2m toisistaan. Ensimmäisen merkin etäisyys tehtäväkylttiin on vähintään 1,5m, tai se on kiinni tehtävässä. Voidaan käyttää vauhdinmuutos tehtävän jälkeen (hitaasti/juosten).

 • Mikäli kyltti on irti ensimmäisestä merkistä: Ensin menette kyltin vasemmalta puolelta ohi, siirrytte kyltin jälkeen oikealle ja aloitatte pujottelun ensimmäisen merkin oikealta puolelta. Kun saavutte viimeiseen pujotteluväliin et mene enää kyltille mikä on irti ensimmäisestä merkistä vaan jatkat ensimmäisen ja toisen merkin välistä radan jatkamaan suuntaan (suoraan, oikealle tai vasemmalle).
 • Kääntyessäsi muista antaa seuraamisvihje koira ajoissa, ettei koira jätätä kääntymisissä kun ohje tulee liian myöhään.
 • Merkkejä kohden kääntyessä muista antaa koiralle riittävästi tilaa, ettei se osu merkkeihin tai kierrä niitä väärältä puolelta tilan ahtauden vuoksi.

 

 

 

 

Kyltti nro 20. Eteen istu oikealta sivulle

Ohjaajan pysähtyessä koira ohjataan istumaan ohjaajan eteen, kuono ohjaajaa päin. Koira ohjataan oikealta ohjaajan takakautta ohjaajan vasemmalle sivulle. Suorituspaikka on on ennen kylttiä kyltin vasemmalla puolella.

 • Koiran tulisi ohjaajan  pysähtyessä siirtyä suoraan ohjaajan eteen istumaan. Yleisin virhe on, että ohjaajan pysähtyessä koirakin pysähtyy ja vasta siinä vaiheessa saa ohjeen siirtyä ohjaajan eteen.
 • Koiran tulee olla ohjaajaan nähden suorassa eli ohjaajan edessä rintamasuunta ohjaajan jalkoväliä kohden. Yleisin virhe on, että koira istuu selkeästi ohjaajan vasemman tai oikean jalan edessä - ei siis ohjaajan edessä.
 • Koira ei saa "kiivetä" ohjaajan päälle siirtyessään istumaan eteen.
 • Hyvä vinkki on jättää jalkojen väliin rako mihin koira saa laitettua etutassunsa ja tämä toimii koiralle myös "targettina" oikealle suorituskohdalle. Tässä helposti kuitenkin tapahtuu se, että ohjaaja ohjaa jalat auki koiran eteen istumaan ja koiran siirtyessä sivulle sulkee jalat yhteen. Tätä kutsutaan steppaamiseksi ja alokasluokassa tästä ei vielä tule virheitä jos liike on pieni, mutta avoimesta luokasta eteenpäin tästä tulee jo virheitä. Pidä siis jalat auki koko liikkeen ajan.
 • Koiran tulee olla ohjaajaan nähden suora eli ns. peilikuva.
 • Koira ei saa olla yli 50cm päässä ohjaajasta. Mieluummin liian lähellä kuin liian kaukana (kuitenkin että 10cm jää ohjaajan jalan ja koiran väliin).
 • Koiran kierrettyä ohjaajan takaa takaisin vasemmalle sivulle liikkeen tulee heti jatkua. Koira ei siis saa ensin pysähtyä sivulle eikä istua ennen liikkeen jatkumista eteenpäin. Ennakoi seuraamisvihje ja liikkeelle lähtö siihen hetkeen kun koira saavuttaa etuosallaan vasemman puolesi.
 • Jätä kylttiin riittävästi tilaa, ettei kiertäessään koira osu telineeseen tai jopa kierrä sen ympäri.