Kyltit nro 6-10

Kyltti nro 6.    270 asteen käännös vasemmalle

Koirakko tekee yhdenaikaisesti tiiviin 270 asteen käännöksen vasemmalle. Käännöksen jälkeen kyltistä katsottuna kulkusuunta on oikealle. Rintamasuunta tulee säilyttää. Suorituspaikka on kyltin edessä.

 • Ole tarkkana oikeasta suorituspaikasta
 • Käännöksen aikana ei saa pysähtyä eikä vauhti saa merkittävän näköisesti hidastua tai nopeutua eli toisin sanoen et voi mennä kyltille, pysähtyä, kääntyä ja jatkaa määrättyä vauhtia (riippuen mikä vauhti on radassa käännöstä edeltäen).
 • Muista jättää koirallesi tilaa erityisesti silloin, kun koirasi jää käännöksessä kyltin puolelle, ettei koirasi osu kyltin tai jopa ahtauden takia kierrä sitä.

 

 

 

Kyltti nro 7.   Täyskäännös oikealle

Koirakko tekee yhden aikaisesti tiiviin täyskäännöksen oikealle. Rintamasuunta tulee säilyttää. Suorituspaikka on kyltin edessä.

 • Ole tarkkana oikeasta suorituspaikasta
 • Käännöksen aikana ei saa pysähtyä eikä vauhti saa merkittävän näköisesti hidastua tai nopeutua eli toisin sanoen et voi mennä kyltille, pysähtyä, kääntyä ja jatkaa määrättyä vauhtia (riippuen mikä vauhti on radassa käännöstä edeltäen).
 • Muista jättää koirallesi tilaa erityisesti silloin, kun koirasi jää käännöksessä kyltin puolelle, ettei koirasi osu kyltin tai jopa ahtauden takia kierrä sitä.

 

 

Kyltti nro 8.   Täyskäännös vasemmalle

Koirakko tekee yhden aikaisesti tiiviin täyskäännöksen vasemmalle. Rintamasuunta tulee säilyttää. Suorituspaikka on kyltin edessä.

 • Ole tarkkana oikeasta suorituspaikasta
 • Käännöksen aikana ei saa pysähtyä eikä vauhti saa merkittävän näköisesti hidastua tai nopeutua eli toisin sanoen et voi mennä kyltille, pysähtyä, kääntyä ja jatkaa määrättyä vauhtia (riippuen mikä vauhti on radassa käännöstä edeltäen).
 • Muista jättää koirallesi tilaa erityisesti silloin, kun koirasi jää käännöksessä kyltin puolelle, ettei koirasi osu kyltin tai jopa ahtauden takia kierrä sitä.

 

Kyltti nro 9.  Vasen täyskäännös

Koirakko tekee yhdenaikaisesti täyskäännöksen siten että ohjaajan kääntyessä paikoillaan vasemmalle, koira kiertää oikealle ohjaajan ulkokautta ohjaajan vasemmalle sivulle. Suorituspaikka on kyltin edessä.

 • Ole tarkkana oikeasta suorituspaikasta
 • Käännöksen aikana ei saa pysähtyä eikä vauhti saa merkittävän näköisesti hidastua tai nopeutua eli toisin sanoen et voi mennä kyltille, pysähtyä, kääntyä ja jatkaa määrättyä vauhtia (riippuen mikä vauhti on radassa käännöstä edeltäen).
 • Muista jättää koirallesi tilaa erityisesti silloin, kun koirasi jää käännöksessä kyltin puolelle, ettei koirasi osu kyltin tai jopa ahtauden takia kierrä sitä.
 • Tässä käännöksessä hyvä muistisääntö on se, että ohjaaja kääntyy aina siihen suuntaan missä koira on seuraamisessa eli tässä kyltissä koira seuraa kyltille ohjaajan vasemmalla puolelle, joten käännöksessä ohjaaja kääntyy vasemmalle koiraa kohden ja samaan aikaan koira jatkaa liikettä eteenpäin kiertäen ohjaajan oikealle puolelle kääntyen. Käännöksen jälkeen koira seuraa jälleen ohjaajan vasemmalla puolella.

 

 

 

Kyltti nro 10.     360 asteen käännös oikealle

Koirakko tekee yhdenaikaisesti tiiviin 360 asteen käännöksen oikealle. Rintamasuunta tulee säilyttää. Suorituspaikka on ennen kylttiä kyltin vasemmalla puolella eli koiran koosta riippuen noin 20-50cm ennen kylttiä.

 • Varo ettei käännöksestä tule liian suurta (oikea suorituspaikka ei tällöin pysy enää).
 • Anna koiralle koiran kokoon nähden riittävästi tilaa, ettei käännöksessä koira osu kylttiin tai kierrä sitä tilan ahtauden vuoksi, älä kuitenkaan ole myöskään liian kaukana kyltistä (tällöin tulee väärä suorituspaikka).
 • Käännöksen aikana kyltille tullessa oleva vauhti ei saa merkittävästi muuttua. Et voi siis tulla suorituspaikalle, pysähtyä, kääntyä ja jatkaa liikettä.