Kylttien numerot 21-29

Kyltti nro 21   Eteen istu vasemmalta sivulle

Ohjaajan pysähtyessä koira ohjataan istumaan ohjaajan eteen, kuono ohjaajaan päin. Koira ohjataan vasemmalta ohjaajan vasemmalle sivulle. Suorituspaikka on ennen kylttiä kyltin vasemmalla puolella.

 • Koiran tulisi ohjaajan  pysähtyessä siirtyä suoraan ohjaajan eteen istumaan. Yleisin virhe on, että ohjaajan pysähtyessä koirakin pysähtyy ja vasta siinä vaiheessa saa ohjeen siirtyä ohjaajan eteen.
 • Koiran tulee olla ohjaajaan nähden suorassa eli ohjaajan edessä rintamasuunta ohjaajan jalkoväliä kohden. Yleisin virhe on, että koira istuu selkeästi ohjaajan vasemman tai oikean jalan edessä - ei siis ohjaajan edessä.
 • Koira ei saa "kiivetä" ohjaajan päälle siirtyessään istumaan eteen.
 • Hyvä vinkki on jättää jalkojen väliin rako mihin koira saa laitettua etutassunsa ja tämä toimii koiralle myös "targettina" oikealle suorituskohdalle. Tässä helposti kuitenkin tapahtuu se, että ohjaaja ohjaa jalat auki koiran eteen istumaan ja koiran siirtyessä sivulle sulkee jalat yhteen. Tätä kutsutaan steppaamiseksi ja alokasluokassa tästä ei vielä tule virheitä jos liike on pieni, mutta avoimesta luokasta eteenpäin tästä tulee jo virheitä. Pidä siis jalat auki koko liikkeen ajan.
 • Koiran tulee olla ohjaajaan nähden suora eli ns. peilikuva.
 • Koira ei saa olla yli 50cm päässä ohjaajasta. Mieluummin liian lähellä kuin liian kaukana (kuitenkin että 10cm jää ohjaajan jalan ja koiran väliin).
 • Koiran siirtyessä edestä takaisin vasemmalle sivulle liikkeen tulee heti jatkua. Koira ei siis saa ensin pysähtyä sivulle eikä istua ennen liikkeen jatkumista eteenpäin. Ennakoi seuraamisvihje ja liikkeelle lähtö siihen hetkeen kun koira saavuttaa etuosallaan vasemman puolesi.

 

 

 

 

Kyltti nro 22    Eteen istu oikealta sivulle istu

Ohjaajan pysähtyessä koira ohjataan istumaan ohjaajan eteen, kuono ohjaajaa päin. Koira ohjataan oikealta ohjaajan takakautta ohjaajan vasemmalle sivulle istumaan. Suorituspaikka on ennen kylttiä kyltin vasemmalla puolella.

 • Koiran tulisi ohjaajan  pysähtyessä siirtyä suoraan ohjaajan eteen istumaan. Yleisin virhe on, että ohjaajan pysähtyessä koirakin pysähtyy ja vasta siinä vaiheessa saa ohjeen siirtyä ohjaajan eteen.
 • Koiran tulee olla ohjaajaan nähden suorassa eli ohjaajan edessä rintamasuunta ohjaajan jalkoväliä kohden. Yleisin virhe on, että koira istuu selkeästi ohjaajan vasemman tai oikean jalan edessä - ei siis ohjaajan edessä.
 • Koira ei saa "kiivetä" ohjaajan päälle siirtyessään istumaan eteen.
 • Hyvä vinkki on jättää jalkojen väliin rako mihin koira saa laitettua etutassunsa ja tämä toimii koiralle myös "targettina" oikealle suorituskohdalle. Tässä helposti kuitenkin tapahtuu se, että ohjaaja ohjaa jalat auki koiran eteen istumaan ja koiran siirtyessä sivulle sulkee jalat yhteen. Tätä kutsutaan steppaamiseksi ja alokasluokassa tästä ei vielä tule virheitä jos liike on pieni, mutta avoimesta luokasta eteenpäin tästä tulee jo virheitä. Pidä siis jalat auki koko liikkeen ajan.
 • Koiran tulee olla ohjaajaan nähden suora eli ns. peilikuva.
 • Koira ei saa olla yli 50cm päässä ohjaajasta. Mieluummin liian lähellä kuin liian kaukana (kuitenkin että 10cm jää ohjaajan jalan ja koiran väliin).
 • Koiran kierrettyä ohjaajan takaa takaisin vasemmalle sivulle koira istuu. Koira ei siis saa ensin pysähtyä sivulle seisoskelemaan ja selkeällä viiveellä istua, vaan koiran tulee heti istua kierrettyään ohjaajan selän takaa ja tullessaan ohjaajan vasemmalle sivulle.
 • Jätä kylttiin riittävästi tilaa, ettei kiertäessään koira osu telineeseen tai jopa kierrä sen ympäri.

 

 

 

 

Kyltti nro 23.  Eteen istu vasemmalta sivulle istu

Ohjaajan pysähtyessä koira ohjataan istumaan ohjaajan eteen, kuono ohjaajaan päin. Koira ohjataan vasemmalta ohjaajan vasemmalle sivulle istumaan. Suorituspaikka on ennen kylttiä kyltin vasemmalla puolella.

 • Koiran tulisi ohjaajan  pysähtyessä siirtyä suoraan ohjaajan eteen istumaan. Yleisin virhe on, että ohjaajan pysähtyessä koirakin pysähtyy ja vasta siinä vaiheessa saa ohjeen siirtyä ohjaajan eteen.
 • Koiran tulee olla ohjaajaan nähden suorassa eli ohjaajan edessä rintamasuunta ohjaajan jalkoväliä kohden. Yleisin virhe on, että koira istuu selkeästi ohjaajan vasemman tai oikean jalan edessä - ei siis ohjaajan edessä.
 • Koira ei saa "kiivetä" ohjaajan päälle siirtyessään istumaan eteen.
 • Hyvä vinkki on jättää jalkojen väliin rako mihin koira saa laitettua etutassunsa ja tämä toimii koiralle myös "targettina" oikealle suorituskohdalle. Tässä helposti kuitenkin tapahtuu se, että ohjaaja ohjaa jalat auki koiran eteen istumaan ja koiran siirtyessä sivulle sulkee jalat yhteen. Tätä kutsutaan steppaamiseksi ja alokasluokassa tästä ei vielä tule virheitä jos liike on pieni, mutta avoimesta luokasta eteenpäin tästä tulee jo virheitä. Pidä siis jalat auki koko liikkeen ajan.
 • Koiran tulee olla ohjaajaan nähden suora eli ns. peilikuva.
 • Koira ei saa olla yli 50cm päässä ohjaajasta. Mieluummin liian lähellä kuin liian kaukana (kuitenkin että 10cm jää ohjaajan jalan ja koiran väliin).
 • Koiran siirtyessä edestä takaisin vasemmalle sivulle koira istuu. Koira ei siis saa ensin pysähtyä sivulle seisoskelemaan ja selkeällä viiveellä siirtyä istumaan, vaan istumisen tulee tapahtua heti kun koira edestä siirtyy sivulle.

 

 

 

 

Kyltti nro 24.   Istu 1 askel istu 2 askelta istu 3 askelta istu

Ohjaaja pysähtyy ennen kylttiä tehtävä-alueelle, koira istuu sivulle. Ohjaajan liikkuessa koira seuraa mukana. Ohjaaja ottaa yhden askeleen ja pysähtyy, koira istuu ohjaajan sivulle. Ohjaaja ottaa kaksi askelta ja pysähtyy, koira istuu ohjaajan sivulle. Ohjaaja ottaa kolme askelta ja pysähtyy, koira istuu ohjaajan sivulle.

 • Askelten tulee koko tehtävän aikana olla keskenään samanpituiset, jalat eivät saa olla missään vaiheessa askelissa limittäin.
 • Askelvirheet joko askeleiden määrissä tai pituudessa ovat yleisimmät virheet tällä tehtävällä. Kannattaa ensin opetella "kävelemään" tehtävän askeleet ilman koiraa, ennen kuin treenaa koiran kanssa niitä.
 • Huomioi, että tuomari saattaa olla kauempanakin ja ehkä tehtävään nähden ikävässä kulmassa, joten nippanappa riittävät askelpituudet ei välttämättä näy tuomarille oikein. Pelaa siis varman päälle ja ota selkeitä askelia, mutta muista että 1 askeleen pituus tulee olla vastaava kuin 3 askeleen viimeinenkin askel. Kuulostaa helpolta, mutta sitä se ei aina ole!
 • Monesti keskittyminen menee omien askeleiden laskemiseen/miettimiseen ja unohdetaan myös ohjata sitä koiraa minkä kanssa olemme koirakkona radalla. Eli ota ensin haltuun askeleet yksin ja koiran kanssa tehdessä muista myös koiralle antaa selkeitä ohjeita. Vastaava askelten laskelminen toistuu vielä uudelleen tehtävissä 25 ja 26.
 • Koirat oppivat ennakoimaan nopeasti tulevaa pysähdystä ja saattavat tarjota istumisen liian aikaisin, joten kun osaat askeleet silmätkin kiinni yksin sekä koiran kanssa, niin kannattaa tehdä askelmääristä epäsäännöllistä. Esim. 1 askel, 4 askelta, 2 askelta, 3 askelta, 1 askel, 5 askelta jne.

 

 

 

 

 

Kyltti nro 25.  Istu, 1 askel seiso, 2 askelta istu, 3 askelta maahan

Ohjaaja pysähtyy ennen kylttiä tehtäväalueelle, koira istuu sivulle. Ohjaajan liikkuessa koira seuraa mukana. Ohjaaja ottaa yhden askeleen ja pysähtyy, koira seisoo ohjaajan sivulla. Ohjaaja ottaa kaksi askelta ja pysähtyy, koira istuu ohjaajan sivulle. Ohjaaja ottaa kolme askelta ja pysähtyy, koira menee maahan ohjaajan sivulle. Koiran on lähdettävä tehtävältä suoraan makuulta.

 • Askelten tulee koko tehtävän aikana olla keskenään samanpituiset, jalat eivät saa olla missään vaiheessa askelissa limittäin.
 • Askelvirheet joko askeleiden määrissä tai pituudessa ovat yleisimmät virheet tällä tehtävällä. Kannattaa ensin opetella "kävelemään" tehtävän askeleet ilman koiraa, ennen kuin treenaa koiran kanssa niitä.
 • Huomioi, että tuomari saattaa olla kauempanakin ja ehkä tehtävään nähden ikävässä kulmassa, joten nippanappa riittävät askelpituudet ei välttämättä näy tuomarille oikein. Pelaa siis varman päälle ja ota selkeitä askelia, mutta muista että 1 askeleen pituus tulee olla vastaava kuin 3 askeleen viimeinenkin askel. Kuulostaa helpolta, mutta sitä se ei aina ole!
 • Monesti keskittyminen menee omien askeleiden laskemiseen/miettimiseen ja unohdetaan myös ohjata sitä koiraa minkä kanssa olemme koirakkona radalla. Erityisesti tässä tehtävässä, missä koiran asento jokaisella pysähdyksellä on eri. Eli ota ensin haltuun askeleet yksin ja koiran kanssa tehdessä muista myös koiralle antaa selkeitä ohjeita. Vastaava askelten laskelminen toistuu vielä uudelleen tehtävissä 25 ja 26.
 • Koirat oppivat ennakoimaan nopeasti tulevaa pysähdystä ja saattavat tarjota istumisen liian aikaisin, joten kun osaat askeleet silmätkin kiinni yksin sekä koiran kanssa, niin kannattaa tehdä askelmääristä epäsäännöllistä. Esim. 1 askel, 4 askelta, 2 askelta, 3 askelta, 1 askel, 5 askelta jne.
 • Yleisimpiä virheitä tässä tehtävässä: Koira istuu kun sen pitäisi seistä tai ohjaaja selkeästi koskee koiran kuonoa, koirakko unohtaa ensimmäisen istumisen ja aloittaa tehtävän ensimmäisen askeleen jälkeen olevasta seisomisesta, koira saatta istu tehtävässä mennä maahan jos maahanmeno on tosi vahva, maahanmeno tehtävässä istua tai mennä istumisen kautta maahan, koira ehtii nousta istumaan ennen tehtävältä poistumista.
 • Helpota liikkeiden vaihdon ajattelua: Liikkeet muuttuvat ensimmäisen istumisen jälkeen järjestyksessä ylhäältä alemmaspäin seiso, istu, maahan.

 

 

 

 

 

 

Kyltti nro 26. Eteen istu, 1 askel peruuttaen istu, 2 askelta peruuttaen istu, 3 askelta peruuttaen istu

Ohjaaja pysähtyy, koira ohjataan suoraan ohjaajan eteen istumaan, kuono ohjaajaa päin. Ohjaaja peruuttaa yhden askeleen ja pysähtyy koiran seuratessa liikettä ja istuu ohjaajan eteen, ohjaaja peruuttaa kaksi askelta ja pysähtyy koiran seuratessa liikettä ja istuu ohjaajan eteen, Ohjaaja peruuttaa kolme askelta ja pysähtyy koiran seuratessa liikettä ja istuu ohjaajan eteen. Lopuksi koira palaa joko oikean tai vasemman kautta ohjaajan sivulle ja liikkeelle lähdetään ennen kuin koira istuu sivulle.

 • Askelpituuksissa ja määrissä tässäkin tehtävässä tulee helposti virheitä. Ensimmäisen ja kolmannen askeleen viimeisenkin askeleen tulee keskenään olla samanpituisia. Jalat eivät saa askelissa jäädä limittäin.
 • Haastavaa tässä usein on se, että koiran tulee liikkua ohjaajaa kohden ohjaajan liikkuessa taaksepäin.
 • Voit jättää tässäkin jalkojen väliin raon mihin koira voi etutassunsa asetella ja se samalla toimii koiralle targettina mihin kohtaan ohjaajaan nähden kuuluu tulla. Toki voit pitää jalat kiinni ja koira tulee jalkojesi eteen etutassuillaan.
 • Koiran ja ohjaajan tulee liikkua yhtaikaa, eli et voi itse ensin liikkua, pysähtyä ja kutsua koiraasi eteen istumaan.
 • Liikkeeseen tultaessa koira ei saa istua sivulle eikä pysähtyä siihen, vaan sen tulee heti siirtyä ohjaajan pysähtyessä ohjaajan eteen istumaan.
 • 3 askeleen jälkeen koira siirtyy ohjaajan valitsemalla tavalla suoraan tai kiertäen sivulle, mutta liikkeelle lähdetään ennen kuin koira istuu sivulle. Ennakoi seuraamisvihje, ettei koira ehdi pysähtymään sivulle ennen liikkeelle lähtöä - liikkeen tulee olla jatkuva.
 • Koiran tulee olla suora istuessaan ohjaajan edessä ja istua ohjaajan edessä eikä ohjaajan vasemman tai oikean jalan edessä.

 

 

 

 

Kyltti nro 27.   Istumasta juosten

Ohjaaja pysähtyy, koira istuu ohjaajan sivulle. Koirakko lähtee juosten liikkeelle. Juokseminen jatkuu seuraavalle vauhdinmuutos (normaali vauhti, hitaasti) tehtävälle tai maaliin.

 • Yleisin virhe on aloittaa juokseminen vasta ensimmäisen kävelyaskeleen jälkeen. Lähdet liikkeelle heti juosten.
 • Muista antaa seuraamisvihje ajoissa ennen kuin lähdet juosten liikkeelle - jotta koira lähtee ohjaajan kanssa yhtaikaisesti eikä ensin jätätä ja sitten edistä kun kiirehtii tavoittamaan ohjaajan.

 

 

Kyltti nro 28.  Istu kierrä koiran ympäri

Ohjaaja pysähtyy, koira istuu ohjaajan sivulle. Koiran istuessa paikallaan ohjaaja kiertää koiran ympäri etukautta pysähtyen lopuksi koiran viereen.

 • Koiran ympäri kiertämisessa mieti kiertosuunta siten, että lähdet kiertämään koiraasi sinne suuntaan kummalla puolella koira on vierelläsi (voi ja mes luokissa on myös oikealla puolella). Koiran kiertäminen aloitetaan aina koiran edestä, eli koiran ollessa vasemmalla sivullasi lähdet kiertämään koiraasi vastapäivään.
 • Hihnaa ei saa tiputtaa eikä hihna saa laahata maata, hihnan lukko ei myöskään saa selkeästi kohota ylöspäin.
 • Kierron jälkeen muista selkeästi pysähtyä koirasi viereen ennen liikkeelle lähtöä. Koira lähtee liikkeelle aina suoraan siitä asennosta missä se on kierron aikana ellei toisin mainita. Tässä tehtävässä koiran viereen pysähtymisen jälkeen koira lähtee seuraamaan istumisesta.

 

 

 

Kyltti nro 29. Istu maahan

Ohjaaja pysähtyy, koira istuu sivulle. koira pyydetään maahan. Koiran on lähdettävä tehtävältä suoraan makuuasennosta.

 • Ole tarkkana, ettei koira ehdi nousemaan ennen kuin lähdet liikkeelle. Monille koirille tässä tehtävässä tulee kiire siirtyä seuraavaan asiaan eli seuraamiseen. Kannattaa vahvistaa palkkaamalla koiraa tassujen väliin ihan vain siitä, kun koira makaa vieressäsi, eli ette aina lähde heti liikkeelle maahanmenon jälkeen. Tällä varmistetaan, ettei koira ennakoi liikaa.

 

 

 

 

Kyltti nro 30. Maahan

Ohjaajan pysähtyessä koira pyydetään suoraan liikkeestä maahan. Koiran on lähdettävä tehtävältä suoraan makuu asennosta.

 • Yleisin virhe on, että koira menee selkeästi istumisen kautta makuulle. Koiran tulisi mennä makuulle etu,- ja takapää yhtaikaa. Etupää edellä on myös sallittu kunhan koira ei jää ns. leikkiasentoon ennen takapään laskemista alas.
 • Ennen liikkeelle lähtöä koira ennakoi ja nousee istumaan tai seisomaan ennen kuin ohjaaja ehtii liikahtaa.
 • Palkkaa koiraa paljon myös siitä, kun se malttaa maata vieressäsi eikä pyri ennakoimaan liikkeelle lähtöä.