Ratasuoritus & taluttimen käyttö

Ratasuoritus & Taluttimen käyttö

Rally-tokon hihnan käsittely

Rally-tokossa alokasluokassa talutin kuuluu pakollisena suoritukseen. Avoimesta luokasta alkaen koira suorittaa tehtävät vapaana ilman talutinta. Yleisimpiä virheitä tulee juurikin taluttimen kiristymisestä, joten sen harjoitteluun kannattaa käyttää aikaa.

Hihnan käsittely on monelle aluksi haastavaa, sillä hihnan tulee olla koko ajan löysä, eikä se saa kiristyä missään vaiheessa. Tehtäviä tulee miettiä todella tarkkaan ja hihnakättä joutuu radan aikana vaihtelemaan hyvin nopeastikin, jotta ei olla solmussa. Koiralle
kannattaa opettaa mahdollisimman hyvät suulliset käskyt tai käsiavut hyvin pieniksi, sillä se helpottaa ohjaajan työskentelyä, kun koira osaa pitää huolta ”omasta tontista”. Hihnan kiristymisvirheet ovat todella yleisiä, joten hihnan käsittelyä kannattaa treenata paljon
myös sen takia, että liikkeet jäävät lihasmuistiin, jolloin tehtävien suoritus helpottuu.

Alle on listattu tehtävät, joissa on enimmäkseen hankaluuksia hihnan käsittelyssä. Hihnan käsittelyssä ei ole vain yhtä oikeaa tapaa, joten kannattaa kokeilla eri tapoja, jotta löytyy itselleen se luontevin tapa käsitellä hihnaa. Kun teet koiran kanssa pidempää seuruu pätkää, onko hihna yleensä oikeassa vai vasemmassa kädessä. Jos hihnaa pitää enemmän oikeassa, tulee olla erityisen tarkka, että hihna ei ole liian lyhyt, jotta hihna ei kiristy. Tai liian pitkä, jotta ohjaaja ei kompuroi itse hihnaan. Hihnan ei tule laahata maassa, eikä sitä saa tiputtaa missään vaiheessa.

 

HYVÄT MUISTISÄÄNNÖT

- Koiraa ei missään vaiheessa, edes treeneissä tule ohjata hihnalla.
- Teitpä sitten yksittäisiä harjoituksia, radan pätkää tai rataa, suunnittele etukäteen missä hihnan tulisi olla milläkin kohdalla.
- Kannattaa myös muistaa, että namien pois saaminen käsistä, helpottaa hihnan käsittelyä.

 

Tehtävä nro 9.
Vasen täyskäännös tuottaa monille haasteita hihnan käsittelyssä, sillä ohjaajan ja koiran tulee pysyä liikkeessä koko tehtävän ajan. Tässä kaksi eri tapaa vaihtaa hihna kättä.

1 Tapa: Hihna on ensin vasemmassa kädessä. Samaan aikaan kun ohjaaja on antamassa koiralle käskyä ja lähdössä kääntymään hihna vaihdetaan oikeaan käteen, kun ohjaaja ja koira ovat kääntynyt, hihna kannattaa vaihtaa takaisin vasempaan käteen, jotta se ei jää
ohjaajan selän taakse.

 

 

 

2 Tapa: Hihna on oikeassa kädessä, ohjaaja ja koira lähtevät kääntymään, kun koira on lähes palannut ohjaajan vasemmalle sivulle, vaihtuu hihnakäsi vasempaan.

 

 

 

Tehtävä nro 20. ja 22.
Eteen istu oikealta sivulle ja eteen istu oikealta sivulle istu.

1 Tapa. Esimerkkinä tehtävä nro 20. Hihna on ohjaajan oikeassa kädessä tehtäväalueelle tultaessa, ohjaaja ohjaa koiran suoraan eteen istumaan. Ohjaaja ohjaa koiran kiertämään oikealta vasemmalle ja vaihtaa samalla selän takana hihnan vasempaan käteen.

 

 

2 Tapa. Esimerkkinä tehtävä nro 22. Hihna on ohjaajan vasemmassa kädessä. Ohjaaja ohjaa koiran eteen istumaan ja voi samalla rauhassa vaihtaa hihnan oikeaan käteen. Ohjaaja pyytää koiran kiertämään ja istumaan vasemmalle sivulle, ohjaaja voi vaihtaa
hihnan rauhassa takaisin vasempaan käteen koiran istuessa sivulla.

 

 

 

Tehtävä nro 26.

Eteen istu 1 askel peruuttaen, 2 askelta peruuttaen, 3 askelta peruuttaen.

Ohjaaja pyytää koiran eteen istumaan, tässä vaiheessa hihna kannattaa jo laittaa siihen käteen, kummalta puolelta olet ajatellut koiran pyytää takaisin sivulle. Jos koira tulee oikean kautta vasemmalle sivulle, hihna kannattaa vaihtaa selän takana vasempaan
käteen. Jos koira taas tulee vasemmalta sivulle, kannattaa hihnan olla vasemmassa kädessä, jotta hihna ei kiristy.

 

 

Tehtävä nro 28 ja 31.
Istu kierrä koiran ympäri ja istu maahan, kierrä koiran ympäri.

Kierto tehtävissä hihna kannattaa pitää vasemmassa kädessä ja mahdollisimman löysänä koko liikkeen ajan, jotta koiraa ei vahingossa nykäise mukaan. Jos koiralla on panta, hihnan tulisi olla suunnilleen niskan kohdalla, pään takan, jotta hihna ei lähde kiertymään
koiran kaulan ympäri. Ohjaajan palattua koiran vieren, käsi jää taas rennoksi sivulle.

Tehtävä nro 28:

 

 

Tehtävä nro 31:

 

 

 

 

Tehtävä nro 34.

Ohjaajan ympäri myötäpäivään, tässä liikkeessä on taas nopeat hihnan vaihdot, sillä koira ei saa pysähtyä tehtävän aikana. Ohjaajalla kannattaa olla hihna oikeassa kädessä jo tehtävä aluetta lähestyttäessä. Kun ohjaaja antaa koiralle käskyn lähteä kiertämään ohjaaja vaihtaa selän takana hihnanan vasempaan käteen.

 

 

 

ALOKASLUOKAN RATA

Alla video miltä lyhyempi alokasluokan rata voisi näyttää katsojan silmin. Koiran tulee tehdessään olla innokas ja halukas tekemään pitkiäkin pätkiä palkatta - kehun voimalla. Tätä kannattaa paljon harjoitella, eikä kannata tehdä liian usein. Erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että kun on kyltit, telineet ja niistä koostuva rata, niin siellä saa usein palkkaa, mutta välillä tehdään useampi tehtävä tai koko rata palkatta. Tämä siksi, ettei koira yhdistä kylttien näkemistä palkattomuuteen - tämä taas vaikuttaa koiran viretilaan ja suoritusta rajusti usein heikentäen.