Treenaus kohti koevalmiutta

Treenaus kohti koevalmiutta

Seuraamisen tarjoaminen

Kun koira jo osaa seuraamisen perusteet ja tekniikkaa, voidaan seuraamista lähteä tekemään tarjoamisen kautta, ennen tätä harjoitusta koiran tulee tietää seuraamisen oikea paikka ja osata seurata vähintään lyhyttä matkaa. Tällä harjoituksella luodaan lisää motivaatiota ja halukkuutta seuraamiseen. Kun koira pääsee tarjoamaan seuraamista, tulee koiralle oma-aloitteista ja mieluisaa tekemistä.
Tämä harjoitus ei käy yksinään seuruun opettamiseen.

- Seuruun tarjoaminen. Ohjaaja lähtee kävelemään, eikä anna koiralle mitään käskyä. Kun koira tarjoaa halutun seuruu paikan, se palkitaan namilla ja toinen nami tiputetaan/heitetään maahan. Namin syötyään koiran tulisi lähteä tarjoamaan seuruuta
uudelleen. Jälleen koira palkitaan ensin oikeasta paikasta ja toinen nami tiputetaan maahan. Palkitse koiraa vaihtelevilla väleillä.

 

 

Ongelmia koulutuksessa:

- Koira tarjoaa oikean seuruu paikan, mutta ei pysy siinä. Koiraa tulee lähteä alkuun palkitsemaan heti, kun se tulee lähelle. Matkaa kasvatetaan vähän kerrallaan.

- Koira ei lähde tarjoamaan seuraamista? Tietääkö koira varmasti mitä siltä halutaan? Alkuun voi tarvittaessa antaa koiralle muutaman kerran vihjesanan, mutta jos koira ei edelleenkään rupea tarjoamaan seuraamista, tulee palata vahvistamaan tekniikkaa ja
seuruun oikeaa paikkaa.

 

 

KOHTI KOE VALMIUTTA

Mitä sitten pitää osata ennen kokeisiin menemistä? Pelkkä liikkeiden osaaminen yksittäin ei riitä, sillä koiran tulee pystyä kokeissa tekemään kaikki liikkeet halukkaasti, ilman nami, tai lelupalkkaa. On siis tärkeää, että koiran voi palkata liikkeiden välissä sosiaalisella palkalla, jotta koiran motivaatio tekemiseen säilyy koko kokeen ajan. Itse liikkeiden lisäksi, koiralle kannattaa opettaa.

- Kehään meneminen.

- kehästä poistuminen.

- Siirtymiset suorituspaikoille.

- Kehässä rauhallisesti oleminen.

- Liikkeiden yhdistäminen.

 

 

LIIKKEIDEN YHDISTÄMINEN

Liikkeitä lähdetään yhdistämään vasta kun koira osaa tehdä liikkeet ilman houkuttelua, tai muita ylimääräisiä apuja. Alkuun liikkeitä valitaan kaksi ja liikkeitä lähdetään lisäämään liike kerrallaan mukaan.

 

Vaihe 1.

- Valitse kaksi liikettä, jotka koira osaa ilman ylimääräisiä apuja. Valitse ensimmäiseksi liikkeeksi liike, joka on koiran mielestä todella kiva ja toiseksi liikkeeksi liike, joka on koiralle vielä hieman haastavampi.

- siirry koiran kanssa ensimmäisen liikkeen suorituspaikalle ja tee ensimmäinen liike, ensimmäisen liikkeen jälkeen koira saa hillityn sosiaalisen palkan. siirry toisen liikkeen suorituspaikalle ja tee toinen liike. Toisen liikkeen jälkeen koira saa sosiaalisen palkan ja
sosiaalisen palkan jälkeen vielä superpalkan. (nami/lelu/tms.)

- Tee liikkeitä vaihtelevassa järjestyksessä.

 

 

 

Vaihe 2.

- Valitse mukaan kolmas liike, jonka koira osaa ilman ylimääräisiä apuja.

- siirry koiran kanssa ensimmäisen liikkeen suorituspaikalle ja tee ensimmäinen liike, ensimmäisen liikkeen jälkeen koira saa hillityn sosiaalisen palkan. Siirry toisen liikkeen suorituspaikalle ja tee toinen liike. Toisen liikkeen jälkeen koira saa hillityn sosiaalisen
palkan. Siirry kolmannen liikkeen suorituspaikalle ja tee liike, liikkeen jälkeen koira saa hillityn sosiaalisen palkan, jonka jälkeen vielä superpalkan. (nami/lelu/tms.)

- Tee liikkeitä vaihtelevassa järjestyksessä.

 

 

Vaihe 3.

- Valitse mukaan neljäs liike, jonka koira osaa ilman ylimääräisiä apuja.

- siirry koiran kanssa ensimmäisen liikkeen suorituspaikalle ja tee ensimmäinen liike, ensimmäisen liikkeen jälkeen koira saa hillityn sosiaalisen palkan. siirry toisen liikkeen suorituspaikalle ja tee toinen liike. Toisen liikkeen jälkeen koira saa hillityn sosiaalisen
palkan. Siirry kolmannen liikkeen suorituspaikalle ja tee liike, liikkeen jälkeen koira saa hillityn sosiaalisen palkan. Siirry neljännen liikkeen suorituspaikalle ja tee liike, liikkeen jälkeen koira saa sosiaalisen palkan, jonka jälkeen vielä superpalkan. (nami/lelu/tms.)

- Tee liikkeitä vaihtelevassa järjestyksessä.

 

Vaihe 4.

- Valitse mukaan viides liike, jonka koira osaa ilman ylimääräisiä apuja.

- Siirry koiran kanssa ensimmäisen liikkeen suorituspaikalle ja tee ensimmäinen liike, ensimmäisen liikkeen jälkeen koira saa hillityn sosiaalisen palkan. siirry toisen liikkeen suorituspaikalle ja tee toinen liike. Toisen liikkeen jälkeen koira saa hillityn sosiaalisen
palkan. Siirry kolmannen liikkeen suorituspaikalle ja tee liike, liikkeen jälkeen koira saa hillityn sosiaalisen palkan. Siirry neljännen liikkeen suorituspaikalle ja tee liike, liikkeen jälkeen koira saa sosiaalisen palkan. Siirry viidennen liikkeen suorituspaikalle, tee liike,
liikkeen jälkeen koira saa hillityn sosiaalisen palkan, jonka jälkeen vielä superpalkan. (nami/lelu/tms.)

- Tee liikkeitä vaihtelevassa järjestyksessä.

 

 

 

 

Vaihe 5.

- Valitse mukaan kuudes liike, jonka koira osaa ilman ylimääräisiä apuja.

- siirry koiran kanssa ensimmäisen liikkeen suorituspaikalle ja tee ensimmäinen liike, ensimmäisen liikkeen jälkeen koira saa hillityn sosiaalisen palkan. siirry toisen liikkeen suorituspaikalle ja tee toinen liike. Toisen liikkeen jälkeen koira saa hillityn sosiaalisen
palkan. Siirry kolmannen liikkeen suorituspaikalle ja tee liike, liikkeen jälkeen koira saa hillityn sosiaalisen palkan. Siirry neljännen liikkeen suorituspaikalle ja tee liike, liikkeen jälkeen koira saa sosiaalisen palkan. Siirry viidennen liikkeen suorituspaikalle, tee liike,
liikkeen jälkeen koira saa hillityn sosiaalisen palkan. Siirry kuudennen liikkeen suorituspaikalle, liikkeen jälkeen koira saa hillityn sosiaalisen palkan, jonka jälkeen vielä superpalkan. (nami/lelu/tms.)

- Tee liikkeitä vaihtelevassa järjestyksessä.

Harjoituksia tulisi tehdä monissa eri paikoissa, sillä jokainen uusi paikka, tuo mukanaan myös erilaisia häiriöitä, osa paikoista tulisi kuitenkin olla sellaisia, jossa on myös muita ihmisiä sekä koiria, sillä koe tilanteissakaan ei olla yksin. Kun koira pystyy suoriutumaan kaikista liikkeistä useassa eri paikassa kokeen omaisesti, rupeaa se olla koe valmis.

Loppupalkka olisi hyvä opettaa koiralle niin, että se saa sen vasta kehästä poistumisen jälkeen. Muista aina mahdollisuuksien mukaan ottaa liikkeisiin mukaan myös paikkamakuu ja liikkurointi harjoitukset.

 

Mitä ihmisen olisi sitten hyvä oppia ennen kokeisiin menemistä:

- Mielentila, kokeet ovat monille ihmisille jännittävä tapahtuma ja todella moni poteekin kisajännitystä. Kannattaa miettiä mikä on juuri itselle hyvä tapa valmistautua henkisesti koetilanteeseen.

- Rutiinit. Mitkä rutiinit ovat edeltävinä päivinä ja koepäivänä juuri sinulle ja koirallesi hyvä tapa valmistautua kokeisiin.

 

 

ESIMERKKI KOKEESEEN VALMISTAVASTA LIIKKUROINTI HARJOITUKSESTA:

 

 

 

KOKONAISVAIKUTELMA

Kokeessa arvostellaan myös koirakon kokonaisvaikutus, joka vaikuttaa kokeen kokonais- arvosanaan. Kokonaisvaikutelmaan vaikuttavat koiran halukkuus työskennellä yhdessä ohjaajan kanssa ja halukkuus totella käskyjä. Kokonaisvaikutelmassa arvostellaan myös toimintaa liikkeissä, liikkeiden välissä, sekä tarkkuutta ja täsmällisyyttä.